Spokojenost
MOSSáků 2021

 
Průzkum spokojenosti 2021

 

MOSSand a MOSSáků jsme se ptali v průzkumu spokojenosti, jak se jim v MOSSu pracuje. Takový průzkum realizujeme každých 18 měsíců proto, abychom dostali důležitou zpětnou vazbu na pracovní podmínky, atmosféru, finanční ohodnocení apod. Průzkum v listopadu 2021 byl anonymní, respondent zadával pouze tým, ve kterém působí, abychom dokázali odpovědi vyhodnotit dle oddělení. Položili jsme 32 otázek a lidé mohli buď zaškrtávat odpovědi na papíře nebo hodnotit v online dotazníku.

JAK TO DOPADLO

Po třech listopadových týdnech se nám sešlo 157 reakcí, což je necelých 38 % všech zaměstnanců (v MOSSu ke dni 1. 11. 2021 pracovalo 416 lidí). Jsou to výsledky srovnatelné s průzkumem v roce 2020, kdy odpovědělo 39 % zaměstnanců. Papír využilo pouze 43 lidí, zbytek jsou odpovědi online – je zřejmé, že s každým průzkumem se více kliká, než zaškrtává do papíru.

VÝSLEDKY GRAFICKY

Více než spousta textu jistě ukáží víc grafy, které přikládáme. Vybrali jsme nejpodstatnější otázky ohledně spokojenosti, atmosféry, fungování týmu apod. Jako celek jsou výsledky dobré – jsme rádi, že vyjadřujete spokojenost (93 % respondentů udává, že je velmi nebo spíše spokojeno). Vážíme si toho, protože pohodová atmosféra v pracovních týmech není tak obvyklá, jak se někomu po letech v MOSSu může zdát. To, aby se tady lidé cítili dobře, je pro nás jeden z hlavních cílů. Komu by se chtělo pracovat tam, kdo ho to nebaví, štěká na něj nepříjemný kolega, lidé si nevěří a pomlouvají? Těší nás, že toto v MOSSu není a vedle kolegů tu máme i kamarády.

PODNĚTY ZAMĚSTNANCŮ

Ne vše je samozřejmě zalité sluncem, objevila se i kritika a podněty ke zlepšení. Nejčastěji se týkaly mzdy, která by měla být vyšší, případně jinak složená, vyšší základ nebo nižší základ, lidé žádali prémie čtvrtletní, půlroční, vánoční, za to že nemarodí, příspěvky na dopravu apod. Je nám jasné, že peníze jsou to, co zaměstnanci řeší nejčastěji. Poctivě sledujeme konkurenci a možnosti firmy a finanční nastavení jednotlivých pozic  řešíme odděleně. Situace na trhu je dlouhodobě napjatá, vše se zdražuje a my musíme každé přidání pečlivě vyhodnocovat.

KONKRÉTNÍ ZMĚNY

Zaměstnanci si v několika případech dotazovali na elektronickou výplatní pásku. Nastavili jsme proto v personálním systému, že výplatnice budou po zpracování mezd odcházet na soukromý email všech zaměstnanců. Kvůli bezpečnosti bude dokument bude chránit heslo. Baterie na stroje ve skladu jsme opravili/koupili nové. Pokud se s nimi něco stane, řešíme obratem. Na terminálu 2 připevníme u ramp kastlíky, které budou sloužit jako odkládací prostor pro dokumenty.

DĚKUJEME ZA VAŠE POSTŘEHY

Těší nás, že jsme dostali i spousty pozitivních a podporujících reakcí. Nacházíme se v nelehké době, každou chvíli se něco mění, nastavujeme proto novinky za běhu a ne každému to musí vyhovovat. Každopádně jeden z cílů a vizí MOSSu je s lidmi mluvit, proto každý zaměstnanec může probrat se svým nadřízeným, co ho pálí. A my oceňujeme, když se zaměstnanci ozvou s nějakým zlepšovákem. Dobrá atmosféra, přátelské prostředí a jasná pravidla jsou základem podpory a loajality našich zaměstnanců.