Než vyjede nový
kolega za hranice

 
Adaptace nových řidičů

Řidičům nastupujícím do MOSSu umožňujeme důkladnější zaškolení. Po teoretickém vstupním školení, které trvá jeden den, přijde na řadu praktická část. Slibujeme si od toho lepší adaptaci zejména šoférů s čerstvým řidičákem, kteří ještě nemají žádné zkušenosti.

TECHNICKÁ ČÁST

Chceme tak předcházet chybám a nedorozuměním, která se těžko řeší, je-li řidič stovky kilometrů daleko. Proto jsme od února zařadili do vstupní nováčkovské procedury i konkrétní činnosti. Se začátečníky na nich úzce spolupracují koordinátoři dopravy a technici. „Novým kolegům představíme typ vozidla, s kterým by měl jezdit. Vysvětlíme mu všechny základní činnosti související s ovládáním a údržbou, které si pod dohledem technika osahá,“ přibližuje šéf technického oddělení Miloslav Paštika. Konkrétně jde například o výměnu žárovek, opravu vzduchových hadic, výměnu rezervního kola apod.

TACHO A MÝTO

Více se nováčkům věnují i koordinátoři dopravy – ti s nimi konkrétně procházejí ovládání tachografu, jízdní režim řidiče podle nařízení 561/2006 nebo nastavení mýtných jednotek. „Kvůli špatnému nastavení náprav v mýtné jednotce nám na firmu občas chodí pokuty, které jsou zcela zbytečné,“ apeluje koordinátor Aleš Rozinka.

POMOC ZKUŠENĚJŠÍHO

Následuje zaškolení s řidičem nakladačem. Podle šikovnosti pak do tří dnů nový šofér přesedne ke zkušenému školiteli a vyrazí s ním na cesty za hranice. „Každému řidiči se snažíme připravit školení tak, aby to vyhovovalo jeho schopnostem. Samotného ho posíláme až poté, co se na to sám cítí a jeho připravenost potvrdí řidič školitel,“ uzavírá ředitelka personálního oddělení Katka Jamborová.

Věříme, že tato nová adaptační část pomůže novým kolegům rychleji si v MOSSu zvyknout a zároveň se naučí věci, které jim pomohou předejít nesnázím na cestách.