Email Disclaimer

 

 

Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za společnost MOSS logistics s.r.o. jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

 

The sender is not authorized to conclude/promise to conclude by this e-mail any binding contracts on behalf of company MOSS logistics s.r.o. Any contract entered into with any such company shall be exclusively in writing.This e-mail is intended solely for the addressee(s) and it may contain confidential information. If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your system and do not copy it or disclose its contents to any person. Unauthorised distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful.