Francouzsky
nejen v práci

 
Francouzština v logistice

Lea Němečková pracuje jako importní dispečerka na lehké řadě v Hustopečích. Mluví plynně francouzsky, což nám pomáhá při řešení nenadálých situací ve Francii. Když je potřeba, komunikuje se zákazníky, dispečery, policií nebo úřady. Už několikrát nám to velice pomohlo, když jsme potřebovali rychle něco vyřešit. Vedle práce taky peče skvělé dorty a francouzštinu zdokonaluje na výšce.

 

Poslední dva roky studovala francouzštinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V červnu úspěšně složila státnice a obhájila diplomovou práci, které můžeme s hrdostí přidat přívlastek mossácká. 150 stran textu propojuje denní chléb mossáckého dispečera s kurzem francouzštiny. „Diplomová práce se zabývá sestavením kurzu francouzštiny pro specifické účely – pro dispečery mezinárodní kamionové dopravy,“ přibližuje její autorka. Doplňuje, že tento jazykový kurz by pomohl pracovníkům v logistice s orientací ve francouzsky psaných dokumentech nebo objednávkách. Lea v praktické části své práce sestavila i slovníček specifických výrazů, které běžný slovník neposkytuje. „Často jsem nevěděla, jak se nějaká věc řekne česky, natož francouzsky. S tím mi hodně pomohli Jirka Benda a David Šmíd z těžké řady,“ děkuje Lea.    

KONFERENCE A CENA DĚKANA

O kvalitě práce svědčí nejen její úspěšná obhajoba, kterou porota ocenila známkou A. Výsledky byly prezentovány na odborné konferenci a vedoucí práce Leu navrhla na Cenu děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. To se stane opravdu jen těm nejlepším a my jsme pyšní, že se mezi ně zařadila i Lea.

Její vášeň pro francouzštinu už v MOSSu nese své ovoce. Dává soukromé hodiny francouzštiny dispečerce spedice Evě Fialové. „Dělá obrovské pokroky, dnes už bez potíží komunikuje písemně se svými francouzskými zákazníky a brzo se snad odhodlá vzít i telefon. Jsem na ni hrdá,“ dodává Lea.