Nové sklady
MOSSu

 
Nový skladovací areál MOSSu v Hustopečích

Nový skladovací areál MOSSu v Hustopečích

Největší projekt letošního roku je bezpochyby nový skladovací areál v&Nbsp;těsné blízkosti současného sídla MOSSu (ve směru na Starovičky). Nyní se zatím odehrává zejména na papírech a úřadech: pozemek je majetkem MOSSU, získali jsme pravomocné územní rozhodnutí a usilujeme o získání stavebního povolení.

V tuto chvíli nevíme, kdy bude hala hotová – vše závisí na mnoha faktorech, zejména právě na jednání s úřady, bankami, vliv budou mít schvalovací lhůty. Kvůli prodlevě na úřadech jsme byli nuceni posunout termín začátku realizace z letošního podzimu a naším novým cílem je začít se stavebními pracemi nejpozději na jaře 2019.

Proč nový skladovací areál stavíme?

Stavba nového areálu je reakcí na velkou poptávku po skladovacích prostorech. Ve stávajících mossáckých halách už místo není, a proto musíme zákazníky odmítat. Jen loni jsme odřekli tolik kontraktů, že bychom novou halu zcela naplnili. Nová hala by se měla skládat ze tří menších s celkovou plochou každé haly cca 3,4 tis. m², tj. celkově cca 10,5 tis. m² (pro srovnání jde o přibližně stejnou plochu, jako zabírají stávající haly 1-4). Současně s ní bude stát administrativní budova se zázemím pro řidiče, administrativní pracovníky a vedení skladu a dostatečnou parkovací kapacitou pro osobní automobily.

Samostatný areál

Celý areál bude zcela nezávislý na stávajícím areálu firmy, a bude mít samostatný vjezd pro osobní i nákladní auta, který bude dostupný z kruhového objezdu na silnici 425 (souběžná s dálnicí D2). Mezi současným areálem a novým počítáme s možností průjezdu pouze pro osobní, nikoliv pro nákladní auta. Stavět budeme zřejmě postupně – v plánu jsou tři samostatné etapy, které budeme  realizovat podle potřeby kapacity skladu.

Parkování pro kamiony

Současně bychom rádi vyřešili zejména kapacitní problémy stávajícího areálu –  bojujeme s parkováním jak osobních, tak nákladních aut, která musí parkovat na několika pronajatých místech v Hustopečích a okolí. Součástí nového areálu by tedy posléze mělo být i parkoviště pro zhruba 85 nákladních aut, na které již máme platné stavební povolení.

Financování a organizace

Rozpočet projektu zatím přesně neznáme, máme jen odhady od projektantů, které jsou na úrovni cca 250 milionů korun. Přesná čísla budeme znát až po výběrovém řízení na dodavatele. Projekt budeme financovat pomocí dlouhodobých investičních bankovních úvěrů. Splácet jej budeme z tržeb od zákazníků, kteří budou tyto skladovací prostory využívat. Jak bude projekt postupovat, budeme postupně nabírat nové zaměstnance jak do administrativní části, tak do skladu.