Odštěpení v MOSSU
Terminal 1 Hustopeče

 
Terminal 1 Hustopeče

Informace o plánované organizační změně ve společnosti MOSS logistics s.r.o.

Rádi bychom Vás informovali o organizační změně ve společnosti MOSS logistics, kterou chystáme od 1. ledna 2023. Jedná se o změnu čistě formální, která nemá vliv na práci záměstnanců, pracovní smlouvu nebo pracovní podmínky. Veškeré pracovněprávní vztahy zůstávají neměnné a zaměstnanci tak tuto změnu nijak nepocítí.

ODŠTĚPĚNÍ

Firmu v novém roce formálně rozdělíme na dva subjekty – společnost MOSS logistics s.r.o. a společnost Terminál 1 Hustopeče s.r.o., která nově vznikne odštěpením. V této nové firmě, jak název napovídá, zůstane majetek dnešního terminálu 1. Majiteli a jednateli nové společnosti budou čtyři stávající společníci v MOSS logistics – Jiří Kadrnka, Lubomír Otýpka, Marek Svoboda a Tomáš Teplý.

DŮVODY

Proč jsme se k tomuto kroku rozhodli? Hlavním důvodem je lepší ošetření firemních rizik. S tím, jak MOSS logistics roste, je žádoucí podnikatelské riziko diverzifikovat. K tomuto kroku jsme se rozhodli po pečlivých analýzách a doporučení renomované poradenské společnosti. MOSS logistics i Terminál 1 Hustopeče budou úzce spolupracovat či dělit se o náklady na provoz. Umožní nám to efektivnější řízení obou firem a vhodnější plánování, čímž zajistíme lepší využití odštěpované části jmění.

Je nezbytné uvést, že všechna práva a povinnosti společnosti MOSS logistics vůči zaměstnancům nepřecházejí na novou společnost a zůstávají zcela nedotčeny. Přeměna tedy pro zaměstnance nebude mít žádné právní, ekonomické nebo sociální důsledky. Pracovní podmínky se v důsledku přeměny nezmění.

Jednatelé

Jiří Kadrnka

Lubomír Otýpka

Marek Svoboda

Tomáš Teplý