Sto skladnic a
skladníků v MOSSu

 
Sto mossáckých skladníků

Poprvé v historii MOSS logistics zaměstnáváme sto skladnic a skladníků. Poptávka po jejich službách se na MOSSu zvýšila po otevření terminálu 2. Loni jsme hodně nabírali také v Kuřimi, kde jsme si pronajali novou halu. I zde skladujeme komponenty pro výrobu společnosti TE Connectivity, s níž spolupracujeme dlouhodobě i v halách kuřimského areálu TOS. Skladníci jsou tedy ve firmě druhá nejpočetnější skupina hned po řidičích.

JAKÝ BYL ROK 2022?

Loňský rok na logistice byl celkově mírnější a manipulačně slabší než léta předchozí hlavně u zákazníků, kteří u nás skladují spotřební zboží. U těchto jsme pocítili opatrnost – někde se potýkali s výpadky ve výrobě, proto neměli, čím naše sklady plnit. Důvodem byla i nižší poptávka spotřebitelů, která souvisela se zdražováním a zvyšující se inflací. Lidé jsou obezřetní a mají obavu utrácet kvůli vysokým cenám za energie. Kvůli této situaci jsme více využívali „pendlování“ skladníků – pokud to bylo možné, přesouvali jsme je tam, kde práce byla. A volnějšího tempa jsme využili i k úklidu, údržbě prostor skladu, seskupení a přeorganizování zásob. Uvolněná kapacita T1 dočasně pojímala objemové výkyvy T2. Neustále jsme se snažili vycházet zákazníkům vstříc při jejich velmi nestabilních pohybech.

VÁNOCE Z NULY NA STO

Naopak předvánoční sezóna šla na podzim výrazně nahoru téměř u všech skladových zákazníků. Např. na terminál 2 jsme museli shánět i brigádníky, aby vypomohli s balením zboží. Celkově jsme v listopadu na skladování, manipulaci i dopravném vyskočili o desítky procent. V prosinci se ke kulminujícím manipulačním objemům přidaly i fyzické inventury napříč zákazníky. Respekt a velký dík všem kolegům ve skladech i administrativě, kteří tuto situaci zvládli na výbornou.

PLÁNY PRO ROK 2023

V tuto chvíli máme veškeré prostory našich skladů v Hustopečích i Kuřimi plně vytížené stávajícími zákazníky a nové projekty nenabíráme. Rok 2023 bude rokem zefektivnění aktuálních procesů ve skladech, spolupráce mezi jednotlivými terminály. Ve spolupráci se skladovými zákazníky budeme usilovat i o větší stabilitu manipulací, rozložení práce, o což se snažíme dlouhodobě. Bohužel i naši zákazníci mají své bolístky ve výrobách, zásobování a poptávka po jejich produktech má své výkyvy, takže se nevyhneme potřebě i vyšší míry flexibility.

Kolik skladnic a skladníků pracuje v MOSSu?

SKLAD
POČET SKLADNÍKŮ
Terminál 1 Hustopeče 40
Terminál 2 Hustopeče 35
Kuřim 25